آسام؛ رتبه اول مسابقه طراحی حوزه میدان اتریش

با عنایت به برگزاری دومین جلسه داوری مسابقه طراحی حوزه میدان اتریش در تاریخ 98/09/09 رتبه های اول تا سوم از سوی هیات داوران شناسایی شدند.

با عنایت به برگزاری دومین جلسه داوری مسابقه طراحی حوزه میدان اتریش در تاریخ 98/09/09 رتبه های اول تا سوم به ترتیب زیر از سوی هیات داوران شناسایی شدند:

رتبه اول: شركت فضاهای زندگی پایدار آسام
رتبه دوم: شركت ساز و كار روشمند تكامل فضا (برانیا)
رتبه سوم: خانم شمیم سادات حسینی

همچنین رتبه های چهارم تا ششم (به ترتیب حروف الفبا) شایسته دریافت لوح تقدیر شناسایی شدند:

خانم مژده جمشیدی، آقای سعید جمشیدی قمصری و خانم ریحانه خجسته صفا.
زمان و مكان برگزاری مراسم اختتامیه و اهدای جوایز متعاقبا اعلام می شود.