محل پروژه: هلند (آمستردام)

نوع فعالیت: پژوهش

کارفرما: شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان

زمان انجام پروژه: زمستان ۹۴