محل پروژه: ایران (تهران)

نوع فعالیت: طراحی

کارفرما: بانک آینده

زمان انجام پروژه: تابستان ۹۷

گالری تصاویر: