محل پروژه: ایران (تهران)

نوع فعالیت: ساخت

کارفرما: موزه ملی ایران – موزه لوور فرانسه

زمان انجام پروژه: زمستان ۹۶

نگاهی بر محصولات موزه لوور در تهران

گفت و گوی سامان سیف الهی با شبکه ۴