محل پروژه: ایران (نمایشگاه برترین‌های صنعت ساختمان) CIDEX

نوع فعالیت: طراحی و ساخت

کارفرما: جناب بانک آینده

زمان انجام پروژه: بهار ۹۷