محل پروژه: ایران

نوع فعالیت: طراحی و ساخت

کارفرما: بانک آینده

زمان انجام پروژه: زمستان ۹۷

گالری تصاویر: