محل پروژه: ایران (گیلان)

نوع فعالیت: اجرا

کارفرما: سازمان نوسازی مدارس

زمان انجام پروژه: تابستان ۹۸

گالری تصاویر: