محل پروژه: ایران (آبسرد دماوند)

نوع فعالیت: طراحی و ساخت

کارفرما: جناب آقای سلیمانی

زمان انجام پروژه: تابستان ۹۷

گالری تصاویر: