مجموعه تفریحی نیلگون

محل پروژه: ایران (بندرعباس)
نوع فعالیت: طراحی
کارفرما: بخش خصوصی
زمان انجام پروژه: پاییز ۹۷

ویلای پرتابل

محل پروژه: ایران (آبسرد دماوند)
نوع فعالیت: طراحی و ساخت
کارفرما: جناب آقای سلیمانی
زمان انجام پروژه: تابستان ۹۷

موزه لوور در تهران

محل پروژه: ایران (تهران)
نوع فعالیت: ساخت
کارفرما: موزه ملی ایران – موزه لوور فرانسه
زمان انجام پروژه: زمستان ۹۶

باغ ویلای کوهستان

محل پروژه: ایران (آبسرد دماوند)
نوع فعالیت: طراحی
کارفرما: جناب آقای سلیمانی
زمان انجام پروژه: زمستان ۹۵