ویلای پرتابل

محل پروژه: ایران (آبسرد دماوند)
نوع فعالیت: طراحی و ساخت
کارفرما: جناب آقای سلیمانی
زمان انجام پروژه: تابستان ۹۷

موزه لوور در تهران

محل پروژه: ایران (تهران)
نوع فعالیت: ساخت
کارفرما: موزه ملی ایران – موزه لوور فرانسه
زمان انجام پروژه: زمستان ۹۶