مجموعه تفریحی نیلگون

محل پروژه: ایران (بندرعباس)
نوع فعالیت: طراحی
کارفرما: بخش خصوصی
زمان انجام پروژه: پاییز ۹۷

مطالعه شهر هوشمند آمستردام

محل پروژه: هلند (آمستردام)
نوع فعالیت: پژوهش
کارفرما: شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان
زمان انجام پروژه: زمستان ۹۴